Monthly Archives: August 2019

Ù tai là g

Ù tai là tình trạng con người cảm nhận được những âm thanh không đến từ môi trường bên ngoài hoặc những âm thanh không hề có. Tình trạng ù ta thực sự rất phổ biến, có thể bị ù tai trái, ù tai phải hoặc ù cả hai tai. Về mặt y học, ù tai […]

Nghe kém – suy giảm thính lực và dấu hiệu nhận biết

Nghe kém – giảm thính lực là một dấu hiệu vô hình và những cảnh báo của cơ thể có liên quan đến vấn đề này thường bị chúng ta phớt lờ. Vì các dấu hiệu không xuất hiện rõ rệt ngay từ đầu mà xảy ra và tiến triển một cách dần dần, nên […]