AUDIO SERVICE – BTE VOLTA PT

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ năng