AUDIO SERVICE – CIC SINA 16-G5

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: CIC Máy trong tai

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình đến năng