AudioService – ITC Hype

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: ITC – Nằm trong tai

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình đến năng