BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Từ 4.5 triệu đến 9 triệu Từ 10 triệu đến 19 triệu Từ 20 triệu đến 55 triệu

CIC Match 2 ( máy đặt trong tai)

CIC INTRO ( máy đặt trong tai)

CIC 660P ( máy đặt trong tai)

ITE 660P (máy đặt ở cửa tai)

BTE Volta PT (máy móc sau vành tai)

BTE Volta HP T (máy móc sau vành tai)

BTE Match 3 (máy móc sau vành tai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIC ICON TL 8 ( máy đặt ở cửa tai)

CIC Cheer 20 ( máy đặt trong tai)

CIC Cheer 40 ( máy đặt trong tai)

CIC SDS II ( máy đặt trong tai)

CIC Aries Pro ( máy đặt trong tai)

CIC Sina Hype 4 G4 ( máy đặt trong tai)

ITC Cheer 20 ( máy đặt ở ống tai)

ITC Cheer 60 ( máy đặt ở ống tai)

ITC SDS II ( máy đặt ở ống tai)

ITC Vega Hype 4 G4 ( máy đặt ở ống tai)

ITE ENYA 3 ( máy đặt ở cửa tai)

BTE Cheer 20 ( máy móc sau vành tai)

BTE Journey 40 ( máy móc sau vành tai)

BTE HA HP4 G4 ( máy móc sau vành tai)

IIC ICON TL 12 ( máy đặt trong tai)

CIC Hype 16 ( máy đặt trong tai)

CIC LINX 3D 5 ( máy đặt trong tai)

CIC LINX 3D 7 ( máy đặt trong tai)

CIC LINX 3D 9 ( máy đặt trong tai)

CIC LND 17 ( máy đặt trong tai)

CIC Celebrate 80 ( máy đặt trong tai)

CIC Celebrate 100 ( máy đặt trong tai)

BTE Boost 6 ( máy móc sau vành tai)

BTE Boost 9 ( máy móc sau vành tai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY TRỢ THÍNH SIÊU NHỎ TRONG TAI

Thiết kế siêu nhỏ gần như vô hình, thẩm mỹ cao trong giao tiếp, làm việc, học tập. Dạng máy trợ thính này nằm sâu trong ống tai, ở đoạn khuỷu thứ hai của ống tai và không có phần nào lộ ra ngoài do đó nó sẽ hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của mọi người xung quanh.

may tro thinh starkey

LEGEND

Beltone – Mỹ

Chi tiết
may tro thinh dep

SIGNA HYPE

Audio Service – Đức

Chi tiết
may tro thinh starkey

CIC 1200P

Puretone – Anh

Chi tiết
may tro thinh dep

CELEBRATE

Sonic – Mỹ

Chi tiết
maytrothinharies

LINX 3D

GN Resound – Đan Mạch

Chi tiết
máy trợ thính trong tai tốt

CHARM

Sonic – Mỹ

Chi tiết
maytrothinharies

AIRES PRO

NuEar – Mỹ

Chi tiết
máy trợ thính trong tai tốt

SDS II

NuEar – Mỹ

Chi tiết