Giảm sức nghe là tình trạng giảm một phần hoặc toàn bộ khả năng nghe, xảy ra khi có tổn thương ở bất kỳ nơi nào trên đường đi của hệ thống tai thính giác.

Có ba dạng giảm sức nghe:

1. Tổn thương ở tai ngoài hoặc tai giữa gây nên giảm sức nghe dẫn truyền.
2. Tổn thương ở tai trong hoặc hệ thống thính giác gây nên giảm sức nghe tiếp nhận.
3. Tổn thương cả tai ngoài, tai giữa và tai trong gây nên giảm sức nghe hỗn hợp.

Giảm sức nghe có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến người già, có thể xảy ra ở một tai hoặc cả hai tai và được chia thành 5 mức độ như sau:

giam-thinh-luc-hinh-chuoi

1. Độ I (giảm sức nghe nhẹ) : ngưỡng nghe nằm trong khoảng 26 – 40 dB
2. Độ II (giảm sức nghe trung bình): ngưỡng nghe nằm trong khoảng 41 – 55 dB
3. Độ III (giảm sức nghe trung bình- nặng): ngưỡng nghe nằm trong khoảng 56 – 70 dB
4. Độ IV (giảm sức nghe nặng): ngưỡng nghe nằm trong khoảng 71 – 90 dB
5. Độ V ( giảm sức nghe sâu, còn gọi là điếc đặc): ngưỡng nghe lớn hơn 90 dB

dien-thoai-dia-chi-stella-1

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0