Đo thính lực trẻ em

dothinhlucchotre

 Phương pháp kiểm tra sức nghe của trẻ sau khi trẻ mang máy trợ thính từ 3 tuần đến 3 tháng 1 lần

– Tham khảo thêm các dòng máy trợ thính cho trẻ em với công suất mạnh, cho cả trẻ điếc sâu:
Máy trợ thính Journey – Mỹ
Máy trợ thính SDS – Mỹ
Máy trợ thính Aries – Mỹ
Máy trợ thính CE2000 – Anh
Máy trợ thính Boost – Mỹ

dien-thoai-dia-chi-stella