may-trong-tai-cic

     Máy trợ thính ETUNE

  • 4 kênh WDRC, lập trình sẵn
  • Dòng máy kinh tế, phù hợp với khách hàng ở vùng sâu vùng xa
  • Nút điều chỉnh âm lượng và nút giảm ồn ở tần số cao, tần số thấp
  • Phù hợp với mức giảm thính lực từ trung bình đến nặng
  • Đối tượng đeo máy: Trẻ em/ Người lớn/ Người già
  • Hình thức đeo máy: Nhỏ gọn trong tai CIC
  • Thời gian bảo hành:1 năm
  • Chế độ bảo hành, bảo trì: Bảo dưỡng, vệ sinh, đo kiểm tra thính lực định kỳ miễn phí trọn đời