Máy trợ thính Interton


Interton được thành lập vào năm 1962 bởi Hans-Herbert Türk và Hellmuth J. Türk tại Cologne, Đức. Interton đã phát triển máy trợ thính trong gần 50 năm.  sản phẩm  được bán tại hơn 70 quốc gia.

Interton hiện nay là một bộ phận của một trong những tổ chức viện trợ thính giác lớn nhất thế giới, nhóm GN. Interton sử dụng công nghệ cốt lõi đã được chứng minh của mình theo một cách phù hợp với cách làm việc của chính mình. Chúng tôi tin rằng hầu hết mọi người cần một giải pháp nghe đơn giản, chức năng và dễ sử dụng với giá cả hợp lý. Vì vậy, đó là những gì Interton cung cấp cho họ.

 

STAGE SUPER

Chi tiết

STAGE POWER

Chi tiết