MÁY TRỢ THÍNH PEP20 BTE

  • Dòng máy phổ thông, lập trình trên máy vi tính
  • 3 chương trình nghe
  • Định hướng âm thanh trực tiếp trong cuộc trò chuyện.
  • Nút điều chỉnh âm lượng và nút chuyển đổi chương trình nghe
  • Phù hợp với mức giảm thính lực từ vừa đến trung bình nặng
  • Bảo hành quốc tế
  • Size pin 13
  • Hãng sản xuất: SONIC – Mỹ