customs hearing aid

MÁY TRỢ THÍNH VOLTA P T

  • 6 kênh xử lý tín hiệu
  • Hệ thống chống tiếng hú
  • Nút bật/tắt máy đồng thời cũng là nút điều chỉnh âm lượng
  • 3 chương trình nghe
  • Công suất: 130/71 dB
  • Kiểu dáng: máy móc sau vành tai (BTE)
  • Thích hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ từ trung bình đến nặng
  • Nhà sản xuất: Audio Service (hãng Siemens cũ) – CHLB Đức