volta hearing aid
may-deo-moc-ngoai-tai
 • Lọc giảm tiếng ồn lập trình sẵn
 • Lọc giảm tiếng hú
 • Âm báo âm lượng, chuyển môi trường, pin yếu
 • Dạng máy: móc ngoài tai BTE
 • Phù hợp: Trẻ em/ người lớn/ người già
 • Bảo hành: 1 năm
 • Bảo trì: vệ sinh, đo thính lực trọn đời miễn phí

Volta HP từ Audio Service – Đức là dòng máy móc ngoài tai công suất mạnh, dễ sử dụng với mức giá phổ thông

 • Lọc giảm tiếng ồn lập trình sẵn
 • Lọc giảm tiếng hú
 • Âm báo âm lượng, chuyển môi trường, pin yếu
 • Đồng bộ hóa hai tai
 • Tính năng lọc giảm ồn
 • Tính năng tự động thích ứng với môi trường nghe Auto-situation adaption
 • Lựa chọn nén tần số
 • Chức năng Xóa tiếng ù