MINI BTE RANDIANT

Hãng sản xuất: Sonic – Mỹ + Đan Mạch

Dạng Máy: Mini BTE (Máy sau vành tai – hình dáng nhỏ)

Phù hợp với dạng giảm thính lực : ​ nhẹ đến trung bình nặng

Kiểu dáng có sẵn khác:   – RIC  (móc vành tai)