Nuear – BTE ARIES PRO

Nhà sản xuất: Nuear – Mỹ

Dạng máy: BTE – Móc ngoài vành tai

*Phù hợp cho khách hàng bọ giảm thính lực mức độ nhẹ đến năng