AUDIO SERVICE BTE – VOLTA PT

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

Sử dụng PIN: A13

*Phù hợp cho khác hàng bị giảm thính lức mức độ nặng