AUDIO SERVICE CIC – Hype 12 G4

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: CIC – Nằm hoàn toàn trong ống tai

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách giảm thính lực từ mức độ trung bình đến nặng