LEGEND 17 HIGH POWER (CIC HP)

Liên hệ

  • 17 kênh/17 băng tần, dòng máy cao cấp, kỹ thuật số lập trình trên máy tính
  • 3 công thức lập trình: WDRC, Linear
  • Hỗ trợ 4 môi trường nghe, và chế độ nghe điện thoại tự động Auto-Phone