Máy trợ thính HP G4

  • 16 kênh xử lý tín hiệu
  • 4 chương trình nghe
  • Hệ thống chống tiếng hú
  • pin 675