Máy trợ thính HYPE 4 G4

Liên hệ

  • 16 kênh xử lý tín hiệu, 8 băng tần
  • 4 chương trình nghe
  • Hệ thống chống tiếng hú