Máy trợ thính ICON 8 G4

Liên hệ

  • 6 chương trình nghe (với chương trình nghe nhạc chọn lọc
  • 24 kênh xử lý tín hiệu
  • Hệ thống chống tiếng hú