NUEAR CIC – Aries Pro

Nhà sản xuất: Nuear – Mỹ

Dạng máy: CIC – Nằm hoàng toàn trong ống tai.

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách giảm thính lực nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng