NUEAR CIC – INTRO CHOICE

Nhà sản xuất: Nuear – Mỹ

Dạng máy: CIC – Nằm hoàn toàn trong ống tai

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực từ mức độ vừa đến nặng