SONIC BTE – TREK 40

Nhà sản xuất: Sonic – Mỹ

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

Sử dụng PIN: A13

*Phù hợp với mức giảm thính lực từ vừa đến nặng