SONIC CIC – Celebrate 100

Nhà sản xuất: Sonic – Mỹ

Dạng máy: CIC – Nằm hoàng toàn trong ống tai tai.

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách giảm thính lực nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng và nhạy cảm với tiếng ồn