SONIC CIC – Enchant 20

Nhà sản xuất: Sonic – Mỹ

Dạng máy: IIC – Vô hình trong tai

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách giảm thính lực nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng