SONIC ITC – Enchant 40

Nhà sản xuất: Sonic – Mỹ

Dạng máy: ITC – Nằm trong tai

Sử dụng PIN: A12

*Phù hợp cho khách giảm thính lực nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng