VISTA BTE – Vista Plus

Nhà sản xuất: Vista – Thụy Sỹ

Dạng máy: BTE – Móc ngoài tai.

Sử dụng PIN: 675

*Phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người nghe kém, bị giảm thính lực nặng.