VISTA CIC – Vista Plus

Nhà sản xuất: Vista – Thụy Sỹ

Dạng máy: CIC – Nằm hoàng toàn trong ống tai.

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người nghe kém, bị giảm thính lực nặng.