SONIC – CIC ENCHANT (40-60-100)

Hãng sản xuất: Sonic – Mỹ + Đan Mạch

Dạng máy: CIC nằm trong ống tai

4 loại máy: Enchant 20/ 40/ 60/ 100 

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình