SONIC – ITC ENCHANT (60-100)

Nhà sản xuất: Sonic – Mỹ + Đan Mạch

Dạng máy: ITE – Nằm trong tai

2 loại máy: Enchant 20 / 40 

*​Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lức mức độ từ nhẹ đến nặng